Begeleider dagcentrum, specialisatie ASS

Verdunstraat 521, 1130 Brussel, België

Job Type

Contract onbepaalde duur 80%

IMG_0254 (2).JPG

Functieomschrijving

Je organiseert en begeleidt activiteiten voor volwassenen met een (vermoeden van een) verstandelijke beperking, binnen het concept van een atelierwerking. Je focust hierbij in het bijzonder op de groep van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). Je verdiept je in hun denkwereld en gaat aan de slag met de dilemma’s die zich in het begeleidingswerk aandienen (bvb. afstand en nabijheid). Je gaat samen met hen op zoek naar gepaste individuele trajecten en vertrekt steeds vanuit de mogelijkheden en noden van de cliënt. Je bekijkt samen met je collega’s wat er nodig is voor elke cliënt om zich goed te voelen en om zijn/haar talenten aan te spreken. Je staat mee in voor eet- en verzorgingsmomenten. Je hebt flair om met de familie en het netwerk van de cliënt om te gaan en met hen rond de tafel te zitten.

Competentieprofiel


  • Je kan kwalitatieve en goed onderbouwde activiteiten opzetten, op maat van de cliënten, rond diverse thema’s. Er is altijd ruimte voor het inzetten van je eigen talenten.

  • Je kiest bewust om te werken met mensen met een (verstandelijke) beperking en ASS. Je gaat op zoek naar het verband tussen zijn/haar gedrag en de onderliggende nood of zorgvraag. Je gelooft in hun kunnen. Je zoekt uit wat er moet gebeuren opdat de cliënt zo zelfstandig mogelijk functioneert en zijn/haar talenten ontwikkelt en benut.

  • Je gelooft niet alleen in participatie maar past het ook met overtuiging toe in je handelen met de cliënt en zijn omgeving.

  • Je zoekt naar wat de cliënt en zijn omgeving kan, aankan, verlangt en graag doet.

  • Je bent een echte teamspeler en in staat om samen te werken en af te stemmen met collega’s, zowel binnen als buiten de organisatie. Je weet dit te combineren met een sterke zelfstandigheid.

  • Je bent communicatief.

  • Je weet om te gaan met stress en bent in staat om op respectvolle en heldere wijze op te treden t.a.v. de grenzen van de cliënt. Je slaagt erin een sfeer van rust te creëren.

  • Je bent in staat om kritisch te kijken naar je eigen functioneren.  Je denkt mee na over de inhoudelijke werking en uitbouw van onze dagondersteuning, steeds vertrekkend vanuit de zorgvragen van onze cliënten, en specifiek voor mensen met ASS.

  • Je kan overweg met de computer (Word, Outlook).

  • Een rijbewijs type B is een must.

De Ark vzw is een kleinschalige zorgaanbieder voor kinderen/jongeren en volwassenen met een zorgnood in Brussel. De Ark biedt ondermeer woon- en dagondersteuning, en is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Interesse? Stuur dan vandaag nog en ten laatste op 24 april 2022 je CV en motivatiebrief naar mieke.craeymeersch@dearkbrussel.be met vermelding ‘begeleider dagcentrum specialisatie ASS’. We behandelen je kandidatuur vertrouwelijk.