top of page

Verantwoordelijke teamondersteuner & medewerkersbeleid

(voltijds) Contract onbepaalde duur
Onmiddellijke indiensttreding

Functieomschrijving

Je bent teamondersteuner van onze 3 zelforganiserende zorgteams. Je helpt hen rond eigen leiderschap, het oppakken van eigenaarschap, elkaar onderling durven aanspreken, effectiever samenwerken. Op die manier zetten we in op zelfwaardering, doen we appél op eigen vakmanschap en ondernemende energie. Je helpt een team te groeien en te ontwikkelen in het realiseren van visie en missie en het leveren van kwaliteitsvolle zorg. Als teamondersteuner maak je deel uit van het beleidsteam dat het pedagogisch beleid van de organisatie vorm geeft en opvolgt.

Je bent tevens verantwoordelijk voor het medewerkersbeleid: je gaat op zoek naar medewerkers die met goesting de eigen competenties, inzichten en deskundigheid inzetten voor de ondersteuning van onze doelgroep en de werking van de organisatie. Je organiseert het wervings- en selectieproces en bewaakt de kwaliteit ervan. Eenmaal aan de slag ondersteun je hen in het vinden van hun plekje en het ontplooien en verder groeien als persoon, collega, teamspeler. Je begeleidt onze medewerkers van bij de eerste werkdag doorheen hun loopbaan bij De Ark. Je bent voor hen op dat vlak hun aanspreekpunt. Je neemt zelf coachingstrajecten op van medewerkers of je werkt hierin ondersteunend naar je collega’s van het beleidsteam.

 

We zijn een lerende organisatie en daar draag je je steentje toe bij door mensen toe te leiden naar interne en externe vormingen, naar opleidingen en trainingen, intervisie te organiseren en initiatieven te nemen die ervoor zorgen dat we ons blijven aanpassen aan de veranderende omgeving. Je zet ook het stagebeleid op punt. Je hebt er een handje van weg om strategische keuzes op papier te zetten en deze te bespreken en toe te lichten.

Competentieprofiel

-Je bent een procesbegeleider met ervaring in het faciliteren van groepen.

-Je hebt kennis van strategisch medewerkersbeleid, en je hebt ervaring met het uitbouwen en implementeren van HR-processen. ---Je bent en blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van HR.

-Je kan luisteren en inspireren, en je bent pragmatisch ingesteld. Integriteit is voor jou vanzelfsprekend en medewerkers kunnen je vertrouwen.

-Je denkt in kansen en mogelijkheden en bent ondernemend.

-Je kent de principes van zelfsturing, zelforganisatie en lerende organisaties.

-Je werkt goed georganiseerd en gaat planmatig te werk

Jobgerelateerde competenties

• Het medewerkersbeleid uitwerken en uitvoeren volgens de visie van de organisatie.

• Het tewerkstellings- en het competentiebeleid uitwerken en sturen.

 

Persoonsgebonden competenties

• Affiniteit met de doelgroep van personen met een beperking

• Communiceren en motiveren

• Verantwoordelijkheid en leiderschap opnemen

• Samenwerken

• Emancipatorische en participatieve houding

• Zin voor organisatie

• Diplomatisch en integer

Ons aanbod

Je talenten zijn belangrijk voor ons, ongeacht je leeftijd, afkomst, gender, geslacht, identiteit of beperking.

• We verlonen je voor deze functie volgens je diploma, waarbij overname van anciënniteit mogelijk is.

• Je werkt in een systeem van glijdende werkuren, er zijn mogelijkheden voor thuiswerk, laptop en smartphone staan ter beschikking, jaarlijks is er een ecocheque van 250 euro en er is een gratis trein/busabonnement of een fietsvergoeding of vergoeding woon/werkverkeer (eigen wagen).

• Je werkt in een kleinschalige, dynamische organisatie met ruimte voor je creatieve ideeën en je frisse ondernemende geest.

• Een job van minimaal 80%.

Interesse?

Stuur dan vandaag nog en ten laatste op 9 juni 2023 je CV en motivatiebrief naar de directeur mieke.craeymeersch@dearkbrussel.be met vermelding ‘teamondersteuner en je naam’. Je kan ook bij haar terecht voor meer inlichtingen op het nummer 0471/794180. Je kandidatuur wordt vertrouwelijk behandeld.

bottom of page