top of page

De Ark?

De Ark bestaat uit drie delen.

Zo is er het MFC (multifunctioneel centrum) in Anderlecht. Dit is het centrum voor kinderen en jongeren met een licht tot matig verstandelijke beperking, eventueel met gedragsstoornissen. 

Het dagcentrum in Haren. Waar volwassenen met een verstandelijke beperking welkom zijn voor het volgen van ateliers, bij te leren en bij momenten op uitstap te trekken.

Het derde luik van De Ark is de woonondersteuning. Bestaande uit het Huis in Haren, een groepswoning waar er begeleiding aanwezig is. Daarnaast is er ook nog Villa Verdun waar de bewoners al op een meer zelfstandige wijze kunnen leven. 

 

Ontstaansgeschiedenis

In de jaren 80 was er een nijpend tekort aan opvang voor jongeren uit het buitengewoon onderwijs. Uit deze noodzaak werd in 1986 De Ark te Laken geboren, een internaat gevoelig aan de noden binnen de zorgsector.

 

Sindsdien hebben we niet stil gezeten en zijn we blijven uitbreiden. met onder meer de oprichting van ons dagcentrum en tehuis voor niet-werkenden (woonondersteuning) in Haren.

Vandaag de dag zijn we een door het VAPH erkende zorgaanbieder.

Boat

Ons Team

Meet the crew!

Miekeoranje.png

Mieke
Directeur

De kapitein van De Ark met meer dan 25 jaar ervaring in de zorgsector.

Ze studeerde orthopedagogie en houdt zich up-to-date met alle moderne ontwikkelingen in de zorgsector.

 

Géraldinegeel.png

Geraldine
Sociaal medewerker

Géraldine is onze sociaal medewerker. Ze is verantwoordelijk voor de intake van nieuwe cliënten en is het aanspreekpunt voor zij die geïnteresseerd zijn om bij De Ark te komen.

 

 

 

 

Light Backdrop_edited.png

Nele
Orthopedagoog

Nele is de Orthopedagoog van De Ark. Zij begeleidt onze cliënten en hun families om ieders kwaliteiten ten volle te ontwikkelen.

Patrickgeel.png

Patrick
Orthopedagoog

Patrick is de orthopedagoog van dienst voor het MFC. Hij overziet het opnamebeleid voor kinderen en jongeren. Daarnaast volgt hij als orthopedagoog de ontwikkelingen van de jongeren op de voet op.

IMG_1364.jpg

Johan
Communicatie

Johan is de communicatiemedewerker van De Ark. Hij is vaak het eerste contactpunt en zal je ongetwijfeld met veel enthousiasme bijstaan met al je vragen.

Geertoranje.png

Geert
Directeur-Generaal financiën

Zonder Geert zou De Ark al lang gezonken zijn. Hij is het financieel geweten van onze directeur en zorgt ervoor dat onze boekhouding altijd pico bello in orde is.

bottom of page