top of page

Wat is de Ark?

De Ark?

De Ark bestaat uit drie delen.

Zo is er het MFC (multifunctioneel centrum) in Anderlecht. Dit is het centrum voor kinderen en jongeren met een licht tot matig verstandelijke beperking, eventueel met gedragsstoornissen. 

Het dagcentrum in Haren. Waar volwassenen met een verstandelijke beperking welkom zijn voor het volgen van ateliers, bij te leren en bij momenten op uitstap te trekken.

Het derde luik van De Ark is de woonondersteuning. Bestaande uit het Huis in Haren, een groepswoning waar er begeleiding aanwezig is. Daarnaast is er ook nog Villa Verdun waar de bewoners al op een meer zelfstandige wijze kunnen leven. 

 

Ontstaansgeschiedenis

In de jaren 80 was er een nijpend tekort aan opvang voor jongeren uit het buitengewoon onderwijs. Uit deze noodzaak werd in 1986 De Ark te Laken geboren, een internaat gevoelig aan de noden binnen de zorgsector.

 

Sindsdien hebben we niet stil gezeten en zijn we blijven uitbreiden. met onder meer de oprichting van ons dagcentrum en tehuis voor niet-werkenden (woonondersteuning) in Haren.

Vandaag de dag zijn we een door het VAPH erkende zorgaanbieder. 

Boat

Ons Team

Maak kennis met onze enthousiaste medewerkers!

Miekeoranje.png

Mieke
Directeur

De kapitein van De Ark met meer dan 25 jaar ervaring achter het roer in de zorgsector.

 

Deze orthopedagoge van opleiding houdt haar vinger op de pols met betrekking tot veranderingen en evoluties in de zorgsector.

Géraldinegeel.png

Geraldine
Sociaal medewerker

Géraldine is onze sociaal medewerkster van dienst. Zij beheert het opnamebeleid en is het eerste aanspreekpunt voor mensen die geïnteresseerd zijn om bij De Ark te komen. 

Sienblauw.jpg

Sien
Beleidsmedewerker

Sien is beleidsmedewerker ,de linkerhand van onze directeur en preventieadviseur.

Kortom een vrouw met vele talenten en taken. Die erop toeziet dat zaken in De Ark vlot verlopen.

Hermienoranje.png

Hermien
Orthopedagoog

Om af te sluiten gooien we nog wat jong geweld in de mix. Hermien is de orthopedagoge van de volwassenenwerking. Zij is het luisterend oor voor alle vragen, bekommernissen of strubbelingen van onze bezoekers. Alsook het aanspreekpunt voor onze begeleiders.

Patrickgeel.png

Patrick
Orthopedagoog

Patrick is de orthopedagoog van dienst voor het MFC. Hij overziet het opnamebeleid voor kinderen en jongeren. Daarnaast volg hij als orthopedagoog de ontwikkelingen van de jongeren op de voet op.

IMG_1364.jpg

Johan
Communicatie

Johan is de communicatiemedewerker van De Ark. Hij is vaak het eerste contactpunt en zal je ongetwijfeld met veel enthousiasme bijstaan met al je vragen.

Geertoranje.png

Geert
Financieel medewerker

Zonder Geert zou De Ark al lang gezonken zijn. Hij is het financieel geweten van onze directeur en zorgt ervoor dat onze boekhouding altijd pico bello in orde is.

bottom of page